فروش اکانت کلش تان 10 کد 1921

200,000 تومان

فروش اکانت کلش تان 10 کد 1921

نام اکانت Soleiman
لول اکانت 102
تاون هال 10
بیلدرهال 6
سطح بربر کینگ 33
سطح آرچر کوئین 30
سطح گرند واردن
شاهزاده سلطنتی
سوپرسل آیدی شده
تعداد جم برای تغییر نام 1000

1 در انبار